Landets største CO2-udleder angriber klimaministers tal

Aalborg Portland overgår udlandet i CO2 udledning pr. ton produceret cement
Cementfabrikken i Aalborg. Foto Aalborg Portland.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) har i et længere svar til Folketinget forklaret, at cementfabrikken Aalborg Portland udleder meget mere CO2 pr. ton cement end gennemsnittet for cementfabrikker i udlandet.

Aalborg Portland mener, at ministerens udlægning er forkert. Han mangler at tage hensyn til, at Aalborg Portland laver en renere og stærkere cement, der holder længere.

Klimaminister Dan Jørgensen (S). Foto Steen Brogaard.

Thomas Uhd, som er head of sustainability og external relations på Aalborg Portland, forklarer det sådan her:

”Sammenligning af CO2 per tons cement giver ikke et retvisende billede af aftrykket fra cementproduktion, fordi der er så stor forskel på cementtyper. Vi producerer for eksempel en meget ren cement, men andre laver blandede cementer med lavere styrker,” skriver han i en kommentar.

“Det vil derfor være mere korrekt, som man gør i EU’s kvotesystem, at sammenligne aftrykket fra cementklinkerne, altså fra grundbestanddelen i cement, før den blandes.”

Men CO2-aftykket kan opgøres endnu bedre, forklarer Thomas Uhd:

“Et endnu mere retvisende billede får man med miljøvaredeklarationer og livscyklusvurderinger, som man bruger til at lave analyser af klimaaftrykket på bygningsniveau. Med livscyklusanalyser kan man måle forskellige cementtyper eller forskellige materialetyper med hinanden, hvor man ser dem i funktion,” skriver han.

I et notat fra august konkluderer virksomheden, at “ser man på fakta, ligger vores emissioner i dag blandt gennemsnit på europæiske niveau.”

Læs om svaret fra ministeren her

Af Esben Agerlin Olsen