Minister sætter tid på byggeri af ny vej over Limfjorden

Det kan gøres på under 10 år at få en ny motorvej over og under Limfjorden til at stå klar, når – eller hvis – den politiske beslutning engang er truffet i Folketinget.

Transportminister Benny Engelbrecht (S). Foto Steen Brogaard.

Tempoet for opførelsen er angivet af transportminister Benny Engelbrecht (S) i et svar mandag til det nordjyske folketingsmedlem Karsten Lauritzen (V). Ministeren har hentet sine oplysninger hos Vejdirektoratet.

Hvis beregningen holder stik, kommer bro og tunnel på tværs af fjorden i brug helt op til to år hurtigere end ofte nævnt.

“Vejdirektoratet vurderer, at det første spadestik kan tages tre til fire år efter en eventuel politisk beslutning,” skriver transportministeren.

“Det første år forventes at gå med udarbejdelse og behandling af anlægslov, mens de to til tre efterfølgende år vil gå med detailprojektering, ekspropriationer, forberedende arbejder, geotekniske boringer, arkæologiske forundersøgelser, udbud af anlægsarbejder m.v,”

“I forlængelse af ovenstående forventer Vejdirektoratet, at selve anlægsarbejderne vil vare omkring fem år,” hedder det i svaret til Karsten Lauritzen.

Den nye vej skal gå over øen Egholm ved Aalborg ifølge en politisk aftale fra 2014 mellem Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Venstre,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative.

Tilhængerne af vejen over Egholm mener, at køerne ved limfjordstunnellen er så store, at det går ud over økonomien i regionen.

Andre imod en motorvej over Egholm, hvor de ønsker naturen bevaret.

En ny limfjordsforbindelse kan blive en del af den kommende infrastrukturplan for hele landet. Det er endnu ikke klart, hvornår forhandlingerne i Folketinget om den plan begynder.

Af Esben Agerlin Olsen

Læs svaret fra ministeren her