Mølbaks råd om isolation af minkfarmere druknede i mængden

Da corona-smitten mellem mink og mennesker bredte sig voldsomt i september, hejste den øverste ledelse i Statens Serum Institut (SSI) et advarselsflag.

Hvis man skulle undgå at indføre voldsomme indgreb i efteråret, burde man sætte ind med det samme. Under emnefeltet »Notat til fødevareministeren« understregede faglig direktør i SSI Kåre Mølbak 13. september i en mail til flere kolleger fra SSI, Sundhedsstyrelsen og Københavns Universitet, at social isolation af alle minkansatte og pårørende i husstanden var nødvendig.

Kåre Mølbak, Statens Serum Institut. Foto Nordinget.

Det fremgår af dokumenter, som Nordtinget og Politiken er i besiddelse af.

I mailen konkluderede Mølbak, at der er »udbredt SARS-CoV-2 smitte i mange kommuner, hvor der er minkfarme«, og at det derfor burde anbefales, »at personer der (helt generelt) kommer i minkfarme eller deler bolig med personer, der bor i minkfarme, begrænser deres sociale netværk. Dette betyder, at de skal aflyse og udskyde arrangementer med andre personer. I særdeleshed bør de ikke mødes fysisk med kolleger, der har tilknytning til minkindustrien«, skrev Mølbak.

Mølbak konkluderede til slut, at indstillingen skulle forhindre »drakoniske modforanstaltninger« i efteråret.

»Med en stærkt øget fokus på forebyggelse af introduktion af smitte kan det forhåbentlig lade sig gøre at komme efterår og vinter (i møde, red.) uden at indføre drakoniske modforanstaltninger«, skrev Mølbak.

Mølbaks anbefaling fra 13. september. Den blev videresendt til Sundhedsstyrelsen dagen efter. Det sorte felt er udstregning, inden aktindsigten er udleveret fra myndighederne til Nordtinget. De hvide felter er Nordtingets udstregning af navne og emailadresser hos SSI og Sundhedsstyrelsen.

Indstillingen fra Kåre Mølbak kom, efter at Fødevarestyrelsen 11. september bad Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut om input til et ministernotat »med faglig indstilling til den fremadrettede håndtering af COVID-19 i minkbesætninger«.

Anbefalingen blev aldrig fulgt op og under to måneder senere lukkede Mette Frederiksen Nordjylland ned.

Politiken har forsøgt at få en kommentar fra fødevareminister Mogens Jensen (S). Men hverken han eller SSI-direktør Kåre Mølbak vil kommentere, om indstillingen har været forelagt regeringen enten mundtligt eller skriftligt.

Kåre Mølbak skriver i en sms til Politiken, at »jeg tror, at den druknede blandt alt muligt andet, for at være ærlig«. Han tilføjer, at advarslen blev sendt, fordi »Vi var bekymret over den stigende smitte i samfundet med minkvarianter (virus fra mink, red)«.

Anbefalingen burde da også være blevet taget alvorligt, mener Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

»Det havde været det eneste ansvarlige. Kåre Mølbak har fuldstændig ret i, at det var den næste logiske konsekvens. Han så ind i en situation, som udviklede sig i den gale retning. Det kunne de fleste fagfolk se på det tidspunkt«, siger han.

Han påpeger, at mailen er sendt på et tidspunkt, hvor smittede minkbesætninger fik til lov at leve, og hvor restriktionerne var reduceret til at handle om værnemidler og hygiejne. Erfaringer med MRSA-bakterien, som endda er mindre smitsom, viser dog, at simpel hygiejne kun har begrænset effekt på smittespredningen ud af farmene, siger Hans Jørn Kolmos.

Om den nuværende kaotiske situation i Nordjylland og på landets minkfarme kunne være undgået, lyder vurderingen:

»Det kunne efter min vurdering have dæmpet ilden så meget, at der havde været plads til at lave en blødere landing. Jeg tror, konklusionen i sidste ende var blevet den samme. Minkavl i den her sammenhæng er et risikabelt foretagende. Men man kunne måske have landet den i første omgang ved at pelse raske dyr og sætte produktionen på standby«, siger Hans Jørn Kolmos.

Flere mails i dagene omkring 14. september dokumenterer sagens alvor.

Med henvisning til Fødevarestyrelsens første udkast til ministernotatet skriver SSI 12. september, at man bør »skærpe tonen i dokumentet«. SSI vil blandt andet have tilføjet, at »der fortsat sker betydende genetiske ændringer i minkvarianten, som vækker bekymring for fremtidig human immunitet« med henvisning til effekten af de kommende vacciner.

To dage efter – 16. september – skriver SSI-proffessor Anders Formsgaard, at det kan »være katastrofalt for mennesker«, hvis smitten og mutationerne fortsat breder sig fra mink. En besked, han sender videre til Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm.

Også Allan Randrup Thomsen, professor i virologi ved Københavns Universitet, mener, at Kåre Mølbaks anbefaling burde være blevet fulgt. Det kunne have reduceret spredningen fra minkfarme og til de omkringliggende samfund, vurderer han.

»Måske kunne man have undgået en så kraftig nedlukning af Nordjylland«, siger han.

Om aflivningen af alle mink kunne være undgået, svarer han:

»Problemet er, at der er afsløret nogle risici ved at have så mange dyr tæt sammen ude i samfundet. Så den debat skulle man nok have haft under alle omstændigheder. Men det havde været rart, at den kunne være foregået over en længere periode, så alle parter havde følt, at de trods alt var blevet hørt«, siger han.

V: Skandalen op på nyt niveau

Venstres politiske ordfører Sophie Løhde vil have de nye oplysninger undersøgt i regeringens kommende redegørelse.

»De nye oplysninger løfter den allerede kæmpe skandale til endnu et nyt niveau, som desværre et et billede på, at vi aldrig burde være havnet i den situation, vi står i i dag. At der nu er en central anbefaling, som nu er forsvundet ud i det blå, det er dybt kritisabelt, og det må vi forlange bliver en del af regeringens redegørelse, som de skal levere på onsdag«, siger hun.

Hun kalder regeringens håndtering af mink for »dybt kritisabelt«. Dels fordi regeringen i juli stoppede med at slå syge mink ned i modsætning til, hvad man normalt gør med syge dyr, der kan smitte mennesker. Dels fordi anbefalinger som den Kåre Mølbak kom med, ikke er blevet fulgt.

»Havde regeringen på begge områder håndteret situationen anderledes, tror jeg ikke på, at vi havde stået i så dramatisk en situation som nu«.

Det er for Peder Hvelplund, sundhedsordfører i Enhedslisten, »helt uforståeligt«, at der ikke er blevet reageret på anbefalingen fra Kåre Mølbak.

»Det understreger, at håndteringen har været utilstrækkelig og lemfældig«, siger han.

»Det burde være blevet en officiel anbefaling, for når man ser situationen i dag, er det store spørgsmål, hvorfor man ikke reagerede tidligere. Vi havde tilstrækkelig viden til det«, siger Hvelplund, der understreger, at partiet vil tage det op med Mogens Jensen på et samråd i næste uge.

Af Anders Bæksgaard og Cecilie Lund

(Nordtinget søgte aktindsigt i en mængde dokumenter 6. oktober og har delt dem og samarbejdet med Politiken om det store materiale.)

Læs også: På første pressemøde, hvor mink kom op, gjorde mutationer ikke, selv om de var kendt.