ANNONCE

Klima: Koen er et meget, meget større svin end grisen

Forud for det store politiske opgør om landbruget og reduktionen af drivhusgasser er der kommet nye tal.

Miljøministeriet har regnet på, hvor mange færre slagtesvin, der skal til for at reducere udledningen med en million ton. Det har også regnet ud, hvor mange malkekøer, der skal til for en tilsvarende reduktion på en million ton drivhusgas.

Der skal 6,7 millioner færre slagtesvin til, hvis klimaet skal skånes for, hvad der svarer til en million CO2-udledning.

Derimod vil det kun koste 164.000 malkekøer at opnå den samme klimagevinst. Det fremgår af et svar fra miljøminister Lea Wermelin (S) til den radikale Martin Lidegaard.

Der er tale om grove skøn og betydelig usikkerhed, understreger ministeren, hvis ministerium har regnet på et notat fra Aarhus Universitet.

I den grønne tænketank Concito kalder programleder Michael Minter det for interessant, at der er så stor forskel på antallet af dyr produktionen skal reduceres med for at give den samme drivhusgasreduktion, selv om det var kendt, at forskellen en stor.

Det koster en større andel af svinene end af malkekøerne at reducere med et ton drivhusgas.

“Hvad man kan sige med sikkerhed er, at det vil kræve en meget omfattende reduktion af svineproduktionen og forholdsvis meget mindre reduktion af kvægbestanden for at sikre en reduktion af drivhusgasudledningen med en million ton “, siger Michael Minter.

Samtidig viser tallene, at reduktionen af husdyr ikke i sig selv er nok til at få landbruget til at nå klimamålene. Der er simpelthen ikke dyr nok. Selv hvis alle køer og grise var væk, ville der være langt til målet.

“Det bekræfter, at der også skal satses på teknologi-udvikling, udtagning af lavbundsjorde og mere effektiv planteproduktion for at komme i mål,” siger Michael Minter.

Det samlede mål i Danmark er at reducere udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030 i forhold til 1990. I 2050 skal udledningen netto være nul. Det betyder, at der skal være balance mellem udledninger og optag af drivhusgasser.

Michael Minter efterlyser samtidig klarhed over, om brugen af importeret foder er regnet med. Og om anvendelsen af arealet indgår i regnskabet. Hvis begge dele er medregnet, så vil det være knap dramatisk et tal som 6,7 millioner slagtesvin – næsten halvdelen af den årlige danske produktion.

Af Esben Agerlin Olsen