Minksag kan give hårdere straf fordi den er corona-relateret

Statsminister Mette Frederiksen (S) risikerer at blive ramt af de regler om skærpet straf, som hun selv har stået i spidsen for at indføre, når det gælder corona .

To jura-professorer fortæller her om muligheden – på helt generelt plan – i tilfælde af en rigsretssag.

Mette Frederiksen 17. november 2020 . Foto Nordtinget.

Den blå blok i Folketinget vil have statsminister Mette Frederiksen (S) for rigsretten for manglende lovhjemmel til aflivning af alle mink. Hvis det sker, og hun kendes skyldig, risikerer hun i hvert fald teoretisk at få en hårdere straf på grund af en af de skærpelser af straffeloven, som regeringen har gennemført for at undgå, at nogen udnytter covid-19 epidemien.

Der er indført øget straf for en række forbrydelser omkring berigelse og vold , hvis det er i sammenhæng med covid-19. Der er imidlertid også en regel, som gør det til en skærpende omstændighed, hvis en lovovertrædelse i det hele taget er i forbindelse med covid-19.

Hvis rigsretten mener, at statsministeren for eksempel er skyldig i at misbruge sin stilling til at tvinge nogen –  det kunne være minkavlere – til at gøre noget, er det strafbart ifølge paragraf 150 i straffeloven. 

Den siger: “Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år.”

I den nye paragraf 81 d stk 4 i straffeloven om hårdere covid-19 straffe står der, at “ved fastsættelse af straf for lovovertrædelser, som ikke er omfattet af  stk 1 eller 2,...

Artiklen kan læses med abonnement. Skriv til abonnement@nordtinget.dk