Næste virus-sygdom kan komme fra svin og være værre

(Sundhedsminister Magnus Heunicke (S), foto fra Folketingets tv)

Den dag covid-19 måtte være bekæmpet, kan en anden og mere dødelig virus fra dyr true. Sygdommen kommer – igen – fra flagermus. Men den kommer også fra svin, som der er 13 millioner af i Danmark, mange i Nordjylland.

Sygdommen, som kommer fra Nipah virus, har en høj dødelighed – på mellem 40 procent og 75 procent. Den kan føre til vejrtrækningsproblemer, hjernebetændelse og kramper. Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i et svar til folketingsmedlem og tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Nipah virus smitter både ved direkte kontakt og via sekreter. Hvis virus ændrer sig, så den smitter gennem luftvejrssekret, er der baggrund for en ny pandemi.

“Der er en international bekymring ift. Nipah virus på grund af risikoen for at virus på et tidspunkt kan mutere til en mere smitsom form”, skriver Magnus Heunicke, som har forhørt sig hos Sundhedsstyrelsen.

“Nipah virus er derfor en af de infektionssygdomme, som på sigt har potentialet til at kunne forårsage en pandemi, som også ville kunne sprede sig i Danmark”, hedder det i svaret.

Foreløbig er sygdommen blandt andet fundet i Indien, Bangladesh og Malaysia. Det registrerede antal tilfælde er 600, men registreringen ligger flere år tilbage og gælder perioden 1998-2005.

Sundhedsstyrelsen mener, at “Danmark har et beredskab som er i stand til at reagere hurtigt, hvis der opstår nye udbrud.

Ellen Trane Nørby er ikke beroliget af det svar. I forhold til covid-19, som blev opdaget hos flagermus i Kina, meddelte Sundhedsstyrelsen først, at det var meget lidt sandsynligt, at det kom til Danmark, og hvis den gjorde var beredskabet klar.

Det holdt ikke stik.

“Jeg sidder ikke med en oplevelse af, at vi er gearet til det hele”, siger Ellen Trane Nørby og nævner både multiresistente bakterier, luftbårne sygdomme og blodoverførte sygdomme.

“Myndighederne har ikke nødvendigvis alle kompetencer. Det er nødvendigt med ekstern revision hele tiden”, mener den tidligere sundhedsminister. Hun bebuder flere spørgsmål om emnet.

Samtidig hører hun ikke til dem, der argumenterer for, at alene den meget store koncentration af svin i Danmark er en fare.

“Svaret er ikke bare at slå hele svine- eller kvægproduktionen ned,” siger hun. Andre lande har ikke slå alle deres mink ned, som det skete i Danmark, fordi mange mink fik covid-19, påpeger hun.

Kjeld Hansen, forfatter til den nye bog “Fremtidens Landbrug”, så gerne, at antallet af grise og køer i Danmark skal halveres, både af hensyn til sundheden og klimaet.

Han frygter, at influenza A virus vil brede sig via de store danske svinefarme. Sygdommen kostede 500.000 dødsfald i 2009, påpeger han.

“Det vi venter på, er at en ukrainsk medhjæper med influenza går ind i en svinestald med svineinfluenza – så der kommer tredje variant, der kan smitte mennesker“, siger Kjeld Hansen med henvisning til virolog Lars Erik Larsen.

Sammen med Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi, har Kjeld Hansen foreslået, at der oprettes en særlig zoonosestyrelse til at tage sig af sygdomme, som springer mellem dyr og mennesker.

Ellen Trane Nørby stillede spørgsmål til ministeren på baggrund af omtale i den britiske avis The Sun og BT.

Af Esben Agerlin Olsen