ANNONCE

Sådan sagde Frederiksen om de knap 8000 høringssvar til ny motorvej over Limfjorden

Statsminister Mette Frederiksen (S) blev tirsdag konfronteret med, at der er kommet næsten 8000 høringssvar i forbindelse med den motorvej, som regeringen forhandler med andre partier om at bygge henover øen Egholm – den tredje limfjordsforbindelse.

Statsminister Mette Frederiksen (S) 11. maj 2021. Foto Nordtinget.

Det vil tage lang tid at gennemgå de mange høringssvar på den opdaterede VVM-redegørelse. Vejdirektoratet håber at have sammenfattet det i et notat inden sommerferien.

Regeringen håber at have en aftale inden sommerferien.

Statsministeren undgik at kommentere det store antal høringssvar, som er Danmarks-rekord, da hun blev spurgt til sagen på et pressemøde tirsdag eftermiddag på Christiansborg.

Nordtinget: Kan man godt lave en politisk aftale, inden alle disse 8000 høringssvar er gennemgået i Vejdirektoratet ?

Mette Frederiksen: “I forhold til de konkrete forhandlinger på infrastrukturområdet må jeg bede om, at spørgsmålet rejses dels til transportministeren og den kreds af partier, der sidder i forhandlingerne.

Helt generelt har det været et ønske i mange år i Nordjylland og min gamle fødeby Aalborg at få lavet en tredje limfjordsforbindelse. Det er det, der grundlaget for, at regeringen har det med i infrastrukturforhandlingerne. Helt konkrete spørgsmål må jeg henvise til transportministeren.

Nordtinget: Når der er 8000 svar – måske kun 4000 mennesker, der har skrevet dem, men alligevel danmarksrekord – kan man så sidde det overhørig? Er man ikke nødt til at lytte til dem, inden man laver nogen aftale ?

Mette Frederiksen: “Jeg tror aldrig, der er nogen, der sidder høringssvar overhørig. Der er jo en grund til, at man har tingene i høring. I forhold til det konkrete, hvor forhandlingerne er, så må jeg henvise…”

Nordtinget: Jeg spørger mere til din holdning til, om man kan overhøre så mange ?

Mette Frederiksen: “Jeg taler ikke om at overhøre nogen. Jeg siger, at konkrete spørgsmål til infrastrukturplanen må man rette til transportministeren. Og så vil jeg sige helt generelt, at det har været stort ønske i Nordjylland og Aalborg at få en tredje limfjordsforbindelse. Jeg har ikke yderligere at tilføje til det.

Her er høringssvarene.

Af Esben Agerlin Olsen