ANNONCE

Engelbrecht vred over asbest-udtalelse om Egholm-motorvej

(Foto Folketingets tv)

“Dengang var der ingen forurening og miljø, nej hvis man havde noget affald, blev det bare smidt i en sø.”

Er der farligt affald – asbest – i en sø nær en foreslået tilkørsel den foreslåede Egholm-motorvej – i stil med Troels Triers fra 1985 på pladen Dengang Far Var Dreng ?

Er affaldet officielt registreret som depot og vil det vælde op og blive til farligt støv, hvis gravemaskinerne går i gang ?

Det nordjyske folketingsmedlem Susanne Zimmer fra Frie Grønne frygter, at der er mere gammelt eternitaffald, end man kan se med det blotte øje på tagplader langs stranden. Hun mener, at VVM redegørelsen for projektet mangler nogle af affaldsdepoterne fra fortiden.

Det sagde hun torsdag ved et folketingssamråd, som gjorde transportminister Benny Engelbrecht (S) vred.

Susanne Zimmer sagde:

“Den ene tilkørsel til motorvej kommer til at gå igennem et område, hvor der har været depoter gennem årene og ligger megatæt, under 100 m afstand, fra nærmeste beboelse. Det kan blive en generationsforurening større end høfde 42,” sagde hun med henvisning til den store forurening fra Cheminova ved Thyborøn.

Det er en voldsom påstand, mener transportminister Benny Engelbrecht.

Mistanken om asbestaffald gælder området syd for den grønne trekant.
I trekanten blev asbestaffald tilladt i 1977. Den foreslåede
motorvej er markedet med rødt.
Fra ministersvar 3. juni 2021.

“Jeg vil ikke have det her hængende i luften, at der hænger en mistanke om, at Vejdirektoratet ikke skulle have indhentet viden over kendte depoter,” sagde han.

“Ingen kan leve med, at man opfinder sin egen virkelighed,” sagde ministeren.

Benny Engelbrecht bebudede en skriftlig redegørelse.

Susanne Zimmer, Frie Grønne. Foto Folketingets tv

Susanne Zimmer henviser til en rapport fra tænketanken GeoHav, som kalder sig en “autonom efterforskningsenhed”. I et notat skriver GeoHav, at når én sø i området blev brugt til asbestaffald, er der grund til mistanke om, at andre også blev det.

Vejdirektoratet har tidligere oplyst, at det er kendt, at der findes asbest gravet ned ved Limfjorden. Imidlertid kender direktoratet ikke til, at der skulle være noget gravet ned dér, hvor motorvejen skal gå, hvis det står til regeringen.

“Der dog ikke kendte forekomster eller deponier inden for det planlagte tracé for Egholmlinjen,” skrev direktoratet i svar, som ministeren bragte videre til Folketinget 3. juni.

Regeringen er endnu ikke begyndt at forhandle bredt med partierne om den nye infrastrukturplan, som Egholm-motorvejen, den tredje limfjordsforbindelse, er en del af.

Men det lyder stadig som regeringens ambition at indgå en politisk aftale om den nye motorvej og andre projekter inden sommerferien. Dermed bliver der ikke tid til, at Vejdirektoratet når at gennemgå alle de 7500 høringssvar, som er kommet til den nyeste VVM-redegørelse.

Ifølge Benny Engelbrecht vil der komme en ny høring, når anlægsloven skal behandles i Folketinget.

Det er for sent, mener Susanne Zimmer, som er modstander af Egholm-forbindelsen. Den politiske aftale bliver indgået på utiltrækkeligt grundlag hvis høringssvarene ikke bliver behandlet først efter hendes opfattelse.

Af Esben Agerlin Olsen