Minkavl tilbage ? Her er seruminstituttets vurdering

(Foto Danske Minkavlere)

Efter corona-smitten blandt mink i efteråret blev alle omkring 15 millioner mink aflivet, og det blev forbudt at holde mink indtil 2022.

En tilfældig af de tidligere omkring 1200 minkfarme, som fandtes i Danmark. Foto Danske Minkavlere.

At genoptage produktionen af mink og pels fra januar 2022 er ikke helt udelukket, men heller ikke helt uden risiko ud fra en sundhedsmæssig vinkel. Det viser en risikovurdering, som Statens Serum Institut (SSI) offentliggjorde tirsdag.

“Det er muligt, at der kan skabes mere effektive forholdsregler og tilrettelæggelse af produktionen, der vil kunne mindske risikoen for smitte mellem mennesker og mink, men næppe eliminere risikoen,” står der i vurderingen.

Som en helgardering hedder det også: “Det er Statens Serum Instituts generelle vurdering, at hold af mink i Danmark efter 2021 kan medføre en sundhedsrisiko for mennesker af ukendt størrelse.”

Seruminstituttet blev tidligere på måneden bedt om vurderingen af Sundhedsministeriet. Instituttet har ikke skullet komme med forslag til, hvordan en sundhedsmæssig forsvarlig minkproduktion kan sættes i gang, hvis nogen skulle have mod på det.

Vaccination af mink ?

Muligheden for at vaccinere mink bliver nævnt. Men først skal sådan en vaccine udvikles. Hvor godt den virker, er i sagens natur uvist.

Det gik ikke så godt, for ikke at sige dårligt, da myndighederne indførte skærpede forholdsregler omkring minkfarme i begyndelsen af juli 2020, altså for et år siden. Dengang var kun tre minkfarme smittet.

Dyrene på de tre første farme blev aflivet efter normal praksis med smittede dyr. Men så gik Fødevarestyrelsen bort fra den vante strategi og lod smittede dyr leve fra 7. juli.

Regler om hygiejne og værnemidler skulle forhindre, at smitten bredte sig mellem mink og mennesker. Det gjorde den imidlertid alligevel, og først i oktober gik man igen i gang med at aflive de smittede dyr. Da var det imidlertid for sent at forhindre, at det løb løbsk. Til sidst skulle alle mink på alle omkring 1200 farme aflives.

Alligevel mener SSI altså nu – med en lang liste af forbehold – at det kan lade sig gøre at reducere risikoen for at smitte i at brede sig fra mink til mennesker, hvis det gøres rigtigt.

Et tegn på, at det kan lade sig gøre er, at værnemidlerne viste sig at være effektive, da masseaflivningen gik i gang med professionelt personale, som kun havde kontakt med mink i kortere tid.

SSI savner at se, at det kan lade sig gøre, at mink-arbejdere, som har daglig kontakt med dyrene, kan beskytte sig lige så godt.

“På baggrund af de eksisterende danske erfaringer vurderes det ikke med de hidtidige værnemidler og tiltag muligt at beskytte mennesker mod smitte fra mink under dagligdags forhold på en minkfarm,” hedder det.

Dertil kommer, at det ikke vides, hvilken betydning de mere smitsomme virustyper har, står der i vurderingen.

Af Esben Agerlin Olsen

Læs risikovurderingen her

Læs også: Heunicke lægger låg på central del af mink-mysteriet