ANNONCE

Heunicke lægger låg på central del af mink-mysteriet

(Foto Kopenhagen Fur)

Hvad var årsagen til, at myndighederne i juli sidste år gik bort fra at aflive corona-smittede mink, dengang kun enkelte minkfarme var smittede ?

Foto Kopenhagen Fur.

Spørgsmålet blev stillet af et folketingsmedlem til sundhedsministeren for over et halvt år siden. Nu er svaret kommet – at han ikke får noget svar. Ministeren henviser til noget, der skete, efter at spørgsmålet blev stillet og forhindrer et svar ifølge ministeren.

Her er forhistorien:

De smittede mink blev aflivet på de tre første farme. Den strategi forlod myndighederne 7. juli. Hygiejne og inddæmning skulle bremse smitten. Det virkede som bekendt meget dårligt. Smitten løb løbsk og til sidst skulle alle mink aflives på over 1000 farme.

Kåre Mølbak, daværende faglig direktør på Statens Serum Institut, forklarede på en høring i Folketinget i november 2020, at der sidste sommer kom en besked – vi ved ikke fra hvem – om at finde en løsning, så minkerhvervet bevaret.

Betød det, at myndighederne fik noget, der ligner en ordre, om at finde en løsning, så aflivningen af de smittede dyr – modsat almindelig praksis – kunne stoppes?

Det stillede Peder Hvelplund (EL) spørgsmål om til sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Spørgsmålet blev stillet 3. december 2020. Det var, inden partierne var blevet enige om at nedsætte en granskningskommission om det med manglende lovhjemmel til aflivning af samtlige mink. Den enighed kom 10. december – altså en uge efter spørgsmålet fra Peder Hvelplund.

“Jeg fatter ikke en bønne af det, at han ikke kan svare. Det er ikke særligt kompliceret at svare på. Der er intet, der forhindrer ministeren i at svare,” siger Peder Hvelplund.

Peder Hvelplund (EL) efter meddelelsen om Mogens Jensens (S) afgang som fødevareminister. 18. november 2020. Foto Nordtinget.

Han bebuder flere spørgsmål og vil eventuelt rejse sagen i Folketingets præsidium eller udvalg for forretningsorden.

Folketingsmedlemmet, som er fra Hjørring, hvor mink-smitten begyndte, har hæftet sig ved, hvad Kåre Mølbak sagde på høringen 16. november. Kåre Mølbak sagde, at både hans institut, Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed i juli blev bedt om “at se på en strategi, hvor man kunne bevare erhvervet”.

Sundhedsminister Magnus Heunicke skriver i sin afvisning til Peder Hvelplund, at den nedsatte granskningskommission, vil kunne komme til at berøre det, Hvelplund spørger om.

At svare på spørgsmålet fra Hvelplund om 7. juli-beslutningen om at stoppe aflivning af smittede mink vil kunne foregribe arbejdet med at klarlægge baggrunden for den manglende lovhjemmel til beslutningen i november om at aflive alle mink, mener ministeren.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Arkivfoto Nordtinget.

Myndighederne blev sat i gang med aflivningen, uden at der var hold i loven til det. Det har en granskningskommission fået et år til at undersøge. Den skal undersøge, hvad der skete i dagene op til og i perioden efter pressemødet 4. november om at aflive samtlige mink.

Granskningskommissionen udtrykkeligt IKKE beskæftige sig med andet end det med beslutningen om aflivning af alle mink, påpeger Peder Hvelplund. Den skal ikke tage sig af side-sager som politiets optræden eller strategiskiftet.

“Det her er helt centralt for hele minkskandalen. Det er helt uhørt. Normalt slår man syge dyr ned som det sker med mund- og klovsyge og fugleinfluenza,” siger han.

Havde man fastholdt den oprindelige strategi i stedet for at satse på hygiejne og inddæmning, så havde det været mere kontrolleret aflivning og mindre erstatning til minkavlerne, mener Peder Hvelplund.

Erstatningen står til at blive nær 19 milliarder kroner.

Enhedslisten er stadig i dialog med Socialdemokratiet om en særlig advokatundersøgelse af netop strategiskiftet.

Af Esben Agerlin Olsen

Læs svaret fra Magnus Heunicke her