Svineudvalgsformand: Flot resultat

Torben Farum, som er formand for Svineudvalget i LandboNord, mener, at det er “flot”, at stigningen i dødelighed blandt pattegrise ikke har været større.

Torben Farum, formand for svineudvalget i LandboNord: “Vi skal også huske på, at det er fødevarer, vi laver”. Foto LandboNord.

Man kunne forvente en større stigning, da søerne får større kuld nu. I dag får hver so to flere pattegrise end i 2015.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) har oplyst, at der er sket en stigning i antallet af døde pattegrise de seneste år. Han oplyser ikke noget tal.

En rapport fra Aarhus Universitet viste sidste år en stigning fra 2016 til 2017. Stigningen er både i antal døde pattegrise og andel af døde pattegrise i en voksende produktion af grise.

I 2017 døde der dagligt 28.700 små grise – når man sammenlægger dødfødte, døde pattegrise og døde smågrise.

Ifølge svineudvalgsformand Torben Farum overlever flere pattegrise hos de konventionelle landmænd end hos de økologiske landmænd og langt flere end hos grise i naturen.

“Man siger, at 25.000 om dagen er mange. Hvis man sammenligner med naturen, dør der endnu flere. Der er en grund til at en so får 15 grise i naturen. Det er fordi hendes succesrate er ret dårlig. Når de er fravænnet, er der måske kun to eller tre tilbage”.

“En død gris er en død gris, men vi skal også huske på, at det er fødevarer, vi laver”, siger Torben Farum.

“Hvis vi skal bruge uforholdsmæssigt meget antibiotika på en gris, så er det måske reelt set bedre at den dør”, siger han.

Svineudvalgsformanden forsikrer, at hans medlemmer arbejder hver dag for at sænke dødeligheden blandt pattegrise. Økonomien tvinger dem til det.

Penge i at redde en gris

“Jeg gør ikke noget, fordi fordi ministeren siger , at jeg skal gøre noget for mine pattegrise. Jeg gør det, fordi der er penge i det . Hver gang jeg redder en gris, er der penge at tjene på den gris”, siger Torben Farum.

“Der er rigtigt mange penge i at redde en gris. Det er vores eksistensgrundlag at redde så mange grise som muligt for at sælge så mange som muligt,” siger formanden for svineudvalget i LandboNord.

Han minder om, at få besætninger med mange døde smågrise kan trække gennemsnittet meget op. En enkelt besætning kan blive hårdt ramt af for eksempel smitte fra en ornestation.

Svineudvalgsformand påpeger også, at mindre kuld med større pattegris ikke nødvendigvis er en fordel. Større smågrise kan betyde hårdere fødsel, som kan betyde, at flere pattegrise dør.

I alt blev der født godt 43 millioner grise i 2017.

Rapport fra Aarhus Universitet

Af Esben Agerlin Olsen