Koen presser klimaet: Konservative klar til flere køer

Ved at fjerne rundt regnet hver tiende ko i Danmark, kunne udledningen af drivhusgas reduceres med, hvad der svarer til en million ton CO2.

Per Larsen (K). Foto Nordtinget.

Det er væsentligt mere end, hvad en gris “koster” klimaet. Næsten hver anden gris skal væk for at spare klimaet for en million ton CO2.

Det kan udledes af en nyt “groft skøn”, som Miljøministeiret har lavet orud for de kommende, formodentlige svære og endnu ikke indkaldte forhandlinger om landbrug om klima.

Men Danmark skal ikke skære ned på antallet af hverken grise eller køer, mener den konservative, nordjyske landbrugsordfører Per Larsen. Tværtimod.

“Vi vil gerne øge produktionen af både mælk og kød i Danmark fordi Danmark har meget høj effektivitet og minimal udledning i forhold til den mulige CO2 udledning. Derfor har vi en ambition om, at man kunne udvide produktionen af fødevarer i Danmark,” siger Per Larsen, selv agrarøkonom.

“Der er ingen steder i verden, hvor man producerer mælk med mindre klimaaftryk end i Danmark. Danske landmænd får det maksimale ud af køerne,” siger han.

Ønsket om flere køer begrunder han med, at der bliver behov for flere fødevarer i verden. Hvis Danmark opgiver noget produktion, vil den blive erstattet et andet sted, hvor produktionen er mindre klimavenlig.

“På verdensplan bliver der behov for 50 procent flere fødevarer end i dag, så hvorfor ikke producere dem i de lande for klimaaftrykket er mindst,” siger den konservative ordfører fra Nordjylland.

Selv om danskerne skulle skære ned på kød og mælk,...

Artiklen kan læses med abonnement. Skriv til abonnement@nordtinget.dk