ANNONCE

Venstre-borgmester angriber ammoniak-regler, som Venstre-minister indførte

Mange landmænd er grundigt trætte af reglerne for spredning af ammoniak fra dyrenes gylle. Reglerne gør det svært at udvide produktionen af kvæg og svin på grund af følsom natur.

Landmændene bakkes op af blandt andre Venstre-borgmester i Jammerbugt kommune, Mogens Christen Gade, som torsdag havde digitalt foretræde Folketingets miljø- og fødevareudvalg.

Reglerne blev imidlertid indført af en Venstre-minister i 2011.

“Ja, men det gør jo ikke, at man ikke kan blive klogere,” siger Mogens Christen Gade.

At Venstre selv var med til at indføre den meget kritiserede regulering står i første sætning af et svar, som miljøminister Lea Wermelin (S) sendte til Folketingets miljø- og fødevareudvalg, dagen før borgmesterens foretræde for udvalget.

Samtidig skriver ministeren, at nye projekter med produktion af husdyr skal bedømmes sammen med den eksisterende produktion, når det gælder om at beskytte natur, som er følsom over for ammoniak. Det er altså ikke nok at vurdere udvidelsen af produktionen.

At den eksisterende produktion skal vurderes sammen med den nye kan betyde, at landbrug for første gang bliver ramt af de regler, som blev indført i 2011. Dengang blev der indført en overgangsordning, så der ikke blev grebet ind over for de eksisterende husdyrbrug, som ikke overholdt de nye krav, skriver miljøministeren.

Når landmanden vil udvide at hensyn til økonomien, falder hammeren så at sige, og reglerne fra 2011 træder i kraft.

Systemet virker sådan, at det kan betyde afvikling af nogle landbrug, mener borgmester Mogens Gade, som i øvrigt skulle have haft digitalt følgeskab af den socialdemokratiske formand for Jammerbugts miljøudvalg torsdag, hvis ikke teknikken havde drillet til det virtuelle møde.

Mogens Christen Gade (V)

Nu ser borgmesteren frem til at høre, hvad ministeren siger til hans talepapir fra mødet med Folketings miljø- og fødevareudvalg.

Udvidelse svær

Problemet er, at mindre og følsomme naturarealer, som ligger tæt på store landbrug, kan forhindre, at landbruget får lov at udvide.

I nogle tilfælde har landmanden selv skabt det naturområde, som bliver årsag til, at han ikke kan udvide sin produktion, hvis det nye naturområde er følsomt over for ammoniak.

Enighed mellem DN og L & F

Hul i hovedet, mener nogle folk i Jammerbugt, herunder altså politiske topfolk fra V og S. Det er Danmarks Naturfredningsforening (DN) enig i. Naturfredningsforeningen skrev i 2019 et forslag til løsning sammen med brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Ny natur, som er skabt på privat og frivillig basis, ikke skal udløse specifikke ammoniakkrav, mener de to organisationer.

Thyge Nygaard, seniorrådgiver i naturfredningsforeningen, siger, at mange landmænd er bange for plads til ny natur på deres ejendom eller hos naboen, fordi det så kan blive svært at udvide.

Dér er vi enige i, at det en dum blokering, fordi den gør, at en masse natur ikke kommer til at opstå,” siger Thyge Nygaard.

Nye naturområder kan EU ikke blande sig i, sådan som det gælder med habitatdirektivet, som skal beskytte natur og arter, påpeger seniorrådgiveren.

Han er imidlertid ikke til at rokke, når det gælder beskyttelsen af eksisterende naturområder, som direktivet skal sikre, forsikrer han.

“Meningen er, at produktionen efterhånden skal finde hen, hvor der ikke er ammoniakfølsom natur. Der er sket en uhensigtsmæssig udbygning af husdyrproduktionen nogle steder, hvor naturen ikke kunne tåle det,” siger Thyge Nygaard.

De to organisationen foreslår også, at områder som større heder og overdrev
uden for de internationale naturbeskyttelsesområder, såkaldt kategori 2 områder, bliver bedømt hver sig, når det gælder deres naturkvalitet og ammoniakudledningen.

Holland købte op

Endelig har de to organisationer foreslået, at staten opkøber de landbrug, som ligger dårligst i forhold til følsom natur. Det har de gjort i Holland.

Den hurtige og meget kostbare nedlæggelse af den mink-erhvervet, som producerede både corona-smitte og meget ammoniak, viser, at det kan lade sig gøre at fjerne en produktion, hvis der er vilje til det.

Det er der tilsyneladende ikke, når det gælder det øvrige landbrug, mener Thyge Nygaard.

Vi kan kun tolke det det som mangel på vilje,” siger han.

Af Esben Agerlin Olsen

Læs også:

Hensyn til natur kan kvæle landbrug, frygter borgmester.

Svar fra miljøminister Lea Wermelin (S) om ammoniak-regler og EU-direktiv.

Fælles oplæg fra Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer.