Kassekredit kan forhindre ældrecheck: Rimeligt, ifølge S-minister – skørt ifølge DF

En pensionist skal passe på med at tage en kassekredit med pant i boligen, hvis pensionisten gerne vil have en ældrecheck. Den kan være op til 19.200 kroner om året.

Ane Halsboe-Jørgensen (S), beskæftigelsesminister.

Betingelsen er, at pensionisten ikke har en stor likvid formue. Den må ikke være over 95.800 kroner.

For nogle er det en overraskelse, at en kassekredit kan tælles med som likvid formue. Det er altså slet ikke gæld ifølge myndighederne.

Den regel gælder, hvis kassekreditten i banken er med pant i friværdien boligen. Groft sagt er reglen mest relevant for ejere af egen bolig, mens lejere i sagens natur ikke kan tilbyde pant i boligen.

Minister: Rimeligt

Det er helt på sin plads, at praksis er sådan, mener den socialdemokratiske beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Hun mener ikke, at der er tale om gæld, hvis en pensionist har en kassekredit med pant i boligen.

“Den frie råderet over friværdi uden gældsstiftelse er således sidestillet med likvid formue,” skriver hun i et svar til Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt.

“Afgørende for, om beløbet skal medregnes i den likvide formue er således, om kassekreditten er til rådighed for personen uden behov for at stifte ny gæld. Den praksis finder jeg rimelig,” skriver Ane Halsboe-Jørgensen til Morten Messerschmidt.

Han havde fået en del henvendelser om det fra borgere, der undrede sig. Derfor stillede han spørgsmål til ministeren.

Fuldstændigt skørt

Morten Messerschmidt mener, at praksis er forkert – for at sige det pænt.

Morten Messerschmidt, DF.

“Jeg synes, det er fuldstændigt skørt”, siger han til Nordtinget.

Det skøre i hans øjne er, at det skal tælle som likvid formue, at man har mulighed for at tage et lån, som er registreret i fast ejendom. Lån er efter hans opfattelse en gæld, der skal betales tilbage.

“Jeg synes, at det er grundliggende forkert, at en kassekredit kan opgøres som en positiv likviditet og medføre, at man ikke kan få ældrecheck,” siger han.

“En kassekredit er typisk noget, man har til at komme igennem besværlige tider. Det er ikke noget, man betragter som en formue til at købe en ny plæneklipper eller tage på ferie for. Derfor skal det heller ikke sidestilles med formue, hvor man har pengene stående på kontoen,” siger Morten Messerschmidt.

“Et lån bliver i sagens natur betalt tilbage hurtigst muligt. Ellers bliver man også ramt af renter,” minder han om.

Stiller forslag i salen

Dansk Folkeparti vil stille forslag i folketingssalen om at ændre praksis. Partiet har stået fadder til ældrechecken, påpeger Morten Messerschmidt.

Ane Halsboe-Jørgensen kommer i sit svar med en længere redegørelse på forskellen på en kassekredit med pant i ejendommen og en kassekredit uden denne pant.

I svaret oplyser Udbetaling Danmark, at en almindelig kassekredit IKKE er formue, som pensionisten reelt har.

Det er værd at holde ørerne stive her: En almindelig kassekredit er en ret til at stifte gæld, hvilket ikke betragtes som formue.

“Kassekredit med pant i fast ejendom/andelsbolig er en anden måde at optage lån i friværdien,” skriver Udbetaling Danmark i svaret, som ministeren leverer.

Hold fast igen:

“I modsætning til den almindelige kassekredit er der ikke er tale om, at pensionisten har mulighed for at stifte gæld, men at pensionisten får fri råderet til den opsparede friværdi, som pensionisten har i boligen. Dette følger af Ankestyrelsen principafgørelse P-13-08.”

Det er adgangen til at bruge friværdien i boligen, som er afgørende, mener Udbetaling Danmark og ministeren.

“En almindelig friværdi i fast ejendom, hvor der ikke er indgået aftale om kassekredit med pant i fast ejendom, indgår ikke i den likvide formue. Værdien er ikke likvid, fordi det kræver et salg af boligen at få adgang til værdien,” står der i svaret.

Nordtinget har bedt Ældre Sagen og Faglige Seniorer om at kommentere.

Af Esben Agerlin Olsen

Du kan læse hele svaret fra ministeren her