Kåre Mølbak hånet som kujon af departementschef

Kåre Mølbak blev skældt ud af sin egen departementschef og omtalt meget nedladende af departementschefen i Statsministeriet i tiden omkring regeringens beslutning om at aflive alle mink sidste år.

Kåre Mølbak, Statens Serum Institut.

Mølbak, som dengang var faglig direktør på Statens Serum Institut, var manden, som brugte et møde med minkbranchen til at fortælle om fundet af en bekymrende mutation af coronavirus hos mink.

Det var et møde 2. november 2020 hos Kopenhagen Fur. At branchen fik besked før sundhedsministeren og hans departmentschef blev taget meget ilde op.

Det kunne man høre torsdag i Minkkommissionen, da vidnet var den daværende departmentschef, Per Okkels, som har en fortid i den regionale nordjyske administration.

Okkels var blevet ringet op af samme dag om aftenen af departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen, som havde fortalt, at Mølbak tidligere på dagen havde fortalt minkavlerne om varianten cluster-5, som kunne gøre Danmark til et “Lille Wuhan”, den kinesiske by, hvor coronavirus-19 først blev fundet.

“Jeg ringer til Kåre,” fortalte Okkels.

“Er det rigtigt at du har siddet og underholdt med det her. Og er det rigtigt. Det er det her vi er bange for,” lød det fra Okkels i Minkkommissionen.

“Jeg er noget forundret over, at man skal høre det her ad bagvejen,” sagde han.

Det lader til, at Mølbak fik et møgfald.

“Han bliver ikke i tvivl om, at jeg synes, det var usmart at han først siger det til et møde med Kopenhagen Fur”.

“Det tror jeg, jeg ret tydeligt fortæller ham, sagde Okkels til kommissionen.

Efter samtalen med Mølbak taler departementschefen flere gange med Barbara Bertelsen, som var “meget, meget, meget” bekymret, selv om det ifølge Okkels “ikke var nogen stor videnskabelig undersøgelse,” om mutationen.

Han er imidlertid bange for, at mutationen er noget, myndighederne ikke kan styre. Han bestiller en ny risikovurdering, som Statens Serum Institut leverer 3. november, altså dagen efter.

Politiet fremme før risikovurdering

Allerede næste morgen, inden risikovurderingen er klar, er Justitsministeriet departementschef, Johan Legarth, klar med en plan

“Beslutning om, at minkavl skal forbyde i Danmark”, hedder punkt 1.

“Det lå i kortene, at det var et muligt udfald,” sagde Okkels til Minkkommissionen.

Han var glad for, at Justitsministeriet står for koordineringen, for så var han selv fri for det.

Sundhedsministeriet leverede risikovurderingen og en plan for Nordjylland, hvor minksmitten begyndte.

Det handlede om, “hvad gør man rent faktisk, når man nedlægger et erhverv”, sagde Okkels.

Konklusionen i risikovurderingen var, at minkavl under en epidemi er farligt for folkesundheden.

Okkels hæfter sig udelukkende ved den helt korte konklusion uden at medtage, at der forinden i risikovurderingen står, at det vil være dumt at producere nye mink, mens en epidemi er i gang.

Mølbak har efterfølgende sagt, at risikovurderingen ikke kunne bruges som argument for også at aflive alvsmink, som udgjorde omkring tre millioner dyr.

Under afhøringen torsdag gentog Okkels igen og igen, at konklusionen i risikovurderingen var så klar, at det kun kunne opfattes som en anbefaling af, at alle mink skulle aflives.

Seruminstituttet var dog utrykkeligt blevet bedt om ikke at foreslå løsninger, men kun vurdere risikoen.

Risikovurderingen bliver brugt som begrundelse for, at regeringen senere på aftenen besluttede, at alle mink skulle aflives – uden at være opmærksom på, at det må man ikke uden at have en lov til det.

Hvordan det kunne gå til, skal Minkkommissionen finde ud af.

Efter at regeringens beslutning var truffet og meldt ud af statsminister Mette Frederiksen (S) 4. november, blev Barbara Bertelsen meget utilfreds med Kåre Mølbak. Han gør for meget ud af at fremstille risikovurderingen som en vurdering i stedet for en anbefaling af masseaflivning.

Den 5. november klokken 15.04 skriver hun i en sms til Per Okkels:

“Er sgu ikke i orden over for Mette, det han gør. Han ved udmærket godt, hvad det betyder. Så han kommer med risikovurdering, som er helt klar. Når regeringen træffer den eneste beslutning, der skal træffes på baggrund af hans anbefaling, er han en totalt fej kujon, som ikke vil tage del i ansvaret.”

Af Esben Agerlin Olsen

@eagerlin